Niet naleven cao heeft behoorlijke consequenties

  • Karin Pondman

    Karin Pondman

    CAO specialist

Verdient een uitzendkracht hetzelfde salaris als personeel met een rechtstreeks dienstverband? En komt de hoogte van toeslagen voor overwerk of onregelmatige uren overeen met die van vast personeel? Attract is scherp op de naleving van cao’s en volgt de ontwikkelingen op de voet. Eén opmerkelijk nieuwsbericht willen wij je niet onthouden. Wat gebeurt er als een werkgever de cao niet naleeft? Een rechter beantwoordde die vraag op 2 juni jongstleden.

“Recent heb ik mij een beetje verdiept in onze cao en geconstateerd dat onze werkgever voor mij de afspraken in de cao niet nakomt. Toen ik dit bespreekbaar maakte liet onze leidinggevende zich ontvallen dat dit een bedrijfsbreed probleem is. Ook jullie hebben hoogstwaarschijnlijk rechten die (on)bewust niet worden gerespecteerd. Daarom vind ik het tijd om nu ook jullie te informeren.”

Brief aan collega’s

Dit schreef een marketingmedewerker van een bedrijf begin dit jaar in een brief aan zijn collega’s. Toen hij een paar dagen later ook het initiatief nam om een personeelsvertegenwoordiging op te richten, werd hij op staande voet ontslagen. Zijn werkgever beriep zich in de rechtbank onder meer op geheimhouding en het doen ontstaan van grote onrust binnen de onderneming.

Een flinke boete

Een half jaar later, op 2 juni 2017, behandelde de rechter de zaak. Dat de marketingmedewerker zijn collega’s erop wees dat de afspraken mogelijk niet worden nagekomen “kan hoogstens een teleurstellende ervaring zijn geweest”, aldus de rechter. Daarop vernietigde hij de opzegging van de arbeidsovereenkomst. Maar daar bleef het niet bij. De rechter verplichtte de werkgever ook tot het betalen van een flinke schadevergoeding aan de werknemer: achterstallig loon, de kosten van het geding én een flinke boete.

Cao en inlenersbeloning

Een vervelende uitkomst voor de werkgever, die blijkbaar niet op de hoogte was van geldende regels. Attract is dat wel. Sinds 2015 is de uitzendbranche vanaf dag 1 verplicht om de inlenersbeloning toe te passen. Dat betekent dat de uitzendkracht dezelfde beloning moet krijgen als overige personeelsleden. Dat geldt niet alleen voor het bruto loon, maar ook voor adv-dagen, periodieken, toeslagen voor onregelmatigheid en overwerk en initiële loonsverhogingen. Daarom pluizen wij cao’s altijd grondig uit. Doen wij dat niet, dan snijden wij onszelf in de vingers.

Back-up nodig?

Uit de uitspraak van de rechter blijkt dat vast personeel ook let op het toepassen van de juiste beloning. Zij zijn steeds beter op de hoogte van wat er in een cao staat. Het is best ingewikkelde materie; dat geven wij toe. Kom je er niet uit? Of wil je een check als back-up? Neem dan contact op met jouw contactpersoon of onze cao-specialist bij Attract. Wij kijken graag met je mee!
Wil je het hele verhaal nog eens nalezen? Kijk dan op de website van de Nederlandse rechtspraak.