Verhoging minimumjeugdloon

  • Karin Pondman

    Karin Pondman

    CAO specialist

Hoe zit het met het wettelijk minimum loon op dit moment?

Jarenlang is het wettelijk minimumjeugdloon tot en met 22 jaar geweest. Om de inkomenspositie van jongeren te verbeteren en beter aan te laten sluiten bij de arbeidsmarkt is er in 2017 besloten om het wettelijk minimumjeugdloon te verhogen. Een groot deel van de werknemers is klaar met studeren als zij 21 jaar zijn. Daarnaast is iemand vanaf 21 jaar financieel onafhankelijk.
Op 1 juli 2017 is de eerste aanpassing geweest. Het wettelijk minimumloon ging voor een 22 jarige van 85% naar 100%.
Op 1 juli 2019 staat de 2e stap gepland. Vanaf dan geldt het wettelijk minimumloon voor 21 jaar en ouder. Ook het percentage voor 18-, 19-, 20-jarigen gaat omhoog.
Onderstaand het tijdschema van Rijksoverheid.nl

Deze verandering heeft invloed op loonschalen in diverse CAO’s. Het loon in de CAO mag niet lager zijn dan het wettelijk minimum. Ik zie in veel CAO’s loonschalen die gebaseerd zijn op het wettelijk minimum(jeugd)loon. Maar ook loonschalen die door de verhoging aangepast moeten worden.
Wat betekent dit voor u als opdrachtgever? De jongere medewerkers van 18 t/m 21 jaar gaan extra omhoog in hun salaris. Attract zal deze wijziging tijdig aan u doorgeven.
Wat betekent dit voor jou als uitzendkracht? Wanneer je de leeftijd van 18 t/m 21 jaar hebt dan zorgt Attract ervoor dat je niet beneden het wettelijk minimumjeugdloon betaald wordt.
Wanneer u al meer inzicht wil in wat dit voor u betekent staan uw contactpersoon van Attract en ik u graag persoonlijk te woord.