Verzuimprotocol

Het kan natuurlijk gebeuren: je wordt ’s ochtends wakker en je voelt het: ziek. Natuurlijk wil je liever gewoon aan de slag, maar ja, dat kan helaas niet altijd. Wat moet je in zo’n geval doen?

Dit is wat we van je verwachten:

  1. De inlener (het bedrijf waar je werkzaam bent) is de eerste die het moet weten. Logischerwijs zo snel mogelijk. Begin je iedere dag om 6:00 uur? Dan moet je het voor die tijd al doen.
  2. Bel tussen 8.45 en 10.00 uur de vestiging van Attract waar je bent ingeschreven. Zij kunnen inlener op de hoogte brengen en eventueel vervanging voor jou regelen.
  3. Meld je elke dag weer opnieuw telefonisch ziek bij jouw vestiging. Ziekmeldingen kunnen alleen telefonisch worden doorgegeven. Dus niet per SMS, Whatsapp, e-mail etc. Als je, om welke reden dan ook, niet kan bellen, kom dan persoonlijk langs op een van onze vestigingen.

Veelgestelde vragen:

Wat als ik me niet op tijd ziek meldt?
Dan gaat jouw ziekmelding de volgende dag pas in.

Moet ik me echt elke dag opnieuw ziekmelden?
Ja, dit is belangrijk voor het volgen van jouw ziekmelding. Wij kunnen dan de inlener informeren wanneer je weer gaat werken. Attract geeft aan als jij je niet elke dag meer opnieuw hoeft ziek te melden.

Hoe zit het met wachtdagen?
De eerste twee ziektedagen zijn wachtdagen. Dat betekent dat je over deze dagen geen ziektegeld ontvangt. In de CAO is echter geregeld dat je een compensatie krijgt in de vorm van een wachtdagvergoeding boven op je bruto uurloon ongeacht of je wel of niet ziek wordt.

Krijg ik mijn salaris wel doorbetaald?
Volgens de ziektewet heb je tijdens ziekte recht op 70% van het zogenoemde Ziektewet-dagloon. Dit Ziektewet-dagloon wordt bepaald op basis van je inkomsten in het jaar voordat je ziek werd. Daarnaast heb je het eerste jaar recht op een aanvulling van 21%. De ziektewetuitkering van 90% wordt uiterlijk 4 weken na jouw ziekmelding overgemaakt.

Hoe zit het met mijn contract?
Als je een (on)bepaalde tijd contract hebt, dan heb je recht op loondoorbetaling, gedurende het eerste jaar. Je krijgt dan 91% zolang de arbeidsovereenkomst voortduurt. De eerste dag van arbeidsongeschiktheid geldt als wachtdag, waarover je geen recht op loondoorbetaling hebt.

Wat doe ik als ik weer beter ben?
Als je weer beter bent, meldt je dit bij Attract om te overleggen wanneer je het werk weer kunt hervatten. Je moet ook beter gemeld worden bij de arbodienst. Dit moet je zelf doen! Gebeurt dit niet of te laat, dan kun je ook hiervoor beboet worden.

Wat zijn mijn rechten en plichten?
Alle informatie omtrent jouw rechten en plichten rondom de ziektewet kun je vinden op de website van het UWV.