Ziek: wat nu?

Het kan natuurlijk gebeuren: je wordt ’s ochtends wakker en je voelt het: ziek. Natuurlijk wil je liever gewoon aan de slag, maar ja, dat kan helaas niet altijd. Wat moet je in zo’n geval doen?

Dit is wat we van je verwachten:

Je werkgever is de eerste die het moet weten, logischerwijs zo snel mogelijk. Begin je iedere dag om 6:00 uur? Dan moet je het voor die tijd al doen. Is dat alles? Nee, je dient ook Attract te bellen, tussen 9:00 en 10:00 uur. Wij melden je ziek bij de arbodienst. Echt belangrijk, omdat de arbodienst je een boete kan opleggen bij té laat of niet ziek melden.

Krijg ik mijn salaris wel doorbetaald?
Volgens de ziektewet heb je tijdens ziekte recht op 70% van het zogenoemde Ziektewet-dagloon. Dit Ziektewet-dagloon wordt bepaald op basis van je inkomsten in het jaar voordat je ziek werd. Daarnaast heb je het eerste jaar recht op een aanvulling van 21%. De ziektewetuitkering van 91% wordt binnen 2 weken overgemaakt.

Hoe zit het met wachtdagen?
De eerste twee ziektedagen zijn wachtdagen. Dat betekent dat je over deze dagen geen ziektegeld ontvangt. In de CAO is echter geregeld dat je een compensatie krijgt in de vorm van een wachtdagvergoeding boven op je bruto uurloon ongeacht of je wel of niet ziek wordt.

Hoe zit het met mijn contract?
Als je een (on)bepaalde tijd contract hebt, dan heb je recht op loondoorbetaling, gedurende het eerste jaar. Je krijgt dan 91% zolang de arbeidsovereenkomst voortduurt. De eerste dag van arbeidsongeschiktheid geldt als wachtdag, waarover je geen recht op loondoorbetaling hebt.

Wat doe ik als ik weer beter ben?
Als je weer beter bent, meldt je dit bij Attract om te overleggen wanneer je het werk weer kunt hervatten. Je moet ook beter gemeld worden bij de arbodienst. Dit moet je zelf doen! Gebeurt dit niet of te laat, dan kun je ook hiervoor beboet worden.