Ziekmelden

Verzuimprotocol

Het kan natuurlijk gebeuren: je wordt ’s ochtends wakker en je voelt het: ziek.
Natuurlijk wil je liever gewoon aan de slag, maar soms wil dat gewoon echt niet.
Wat moet je doen in zo’n geval?

Wat verwachten we van je als je ziek bent?

01

Je belt de inlener

Zij moeten als eerste weten dat je ziek bent en niet komt
02

Je belt jouw Attract vestiging

Zij moeten als werkgever weten dat je ziek bent
03

Meld je elke dag opnieuw ziek

Dit mag alleen telefonisch, niet per SMS, WhatsApp of e-mail.
Wat als ik mij niet op tijd ziek meld?

Als jij jezelf niet voor 10.00 uur ’s ochtends hebt ziekgemeld bij Attract, gaat jouw ziekmelding de volgende dag pas in.

Moet ik mij echt elke dag opnieuw ziekmelden?

Ja, dit is belangrijk voor het volgen van jouw ziekmelding. Wij kunnen dan de inlener informeren wanneer je weer gaat werken. Attract geeft aan wanneer jij je niet meer elke dag opnieuw hoeft ziek te melden.

Hoe zit het met wachtdagen?

De eerste ziektedag is een wachtdag. Dat betekent dat je over deze dag geen ziektegeld ontvangt. In de cao is echter geregeld dat je een compensatie krijgt in de vorm van een wachtdagvergoeding bovenop jouw bruto-uurloon, ongeacht of je wel of niet ziek wordt.

Krijg ik mijn salaris wel doorbetaald?

Volgens de ziektewet heb jij tijdens ziekte recht op 70% van het zogenoemde Ziektewet-dagloon. Dit Ziektewet-dagloon wordt bepaald op basis van jouw inkomsten in het jaar voordat je ziek werd. Daarnaast heb je het eerste jaar recht op een aanvulling van 20%. De Ziektewet-uitkering van 90% wordt uiterlijk 4 weken na jouw ziekmelding overgemaakt.

Wat doe ik als ik weer beter ben?

Als je weer beter bent, meld je dit bij Attract om te overleggen wanneer jij jouw werk weer kunt hervatten. Je moet ook beter gemeld worden bij de arbodienst. Dit moet je zelf doen! Gebeurt dit niet of te laat, dan kun je ook hiervoor beboet worden.

Welke arbodienst heeft Attract?

Keesz Arbodienst

Raadhuisplein 15
9751 AN Haren
T 085 – 27 30 219
E hallo@keesz.com

Wat zijn mijn rechten en plichten?

Alle informatie omtrent jouw rechten en plichten rondom de ziektewet, kun je vinden op de website van het UWV